Loading

Bảng tương tác thông minh QASMART BOARD

Bảng tương tác thông minh QASMART BOARD

Nhiều năm trước, hình ảnh các học sinh cùng tương tác trên mặt phẳng để tìm ra lời giải của một phương trình đại số có vẻ chỉ xảy ra trong các bộ phim đến từ tương lai. Ngày nay, bảng tương tác thông minh đã làm được điều đó.