Gọi cho chúng tôi! 024.3754 5832Phòng học trực tuyến tương tác thông minh: Giải pháp 2 trong 1

Phòng học trực tuyến tương tác thông minh: Giải pháp 2 trong 1

Giải pháp 2 trong 1: phòng học tương tác thông minh kiêm trực tuyến tương tác giúp giáo viên luôn chủ động trong mọi tình huống.

https://www.youtube.com/watch?v=ohwFHKrGdZs