Gọi cho chúng tôi! 024.3754 5832Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

STT
                                                             DANH MỤC
      GHI CHÚ
  1
 
 Bộ cài đặt Driver U-pointer 1 (1.2.7.44) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng
 
 điện tử I-Pro 4 (4.2.0.21) cho HDH Window XP, Window 7, Window 8
 
        Tải về
  2
 
 Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.3.1.8) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng
 
 điện tử I-Pro 4 (4.3.0.49) cho HDH Window XP, Window 7, Window 8 có ngôn ngữ Việt Nam
 
        Tải về
  3
 
 Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.3.0.7) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng
 
 điện tử I-Pro 4 (1.5.0.1) cho HDH MacOS
 
        Tải về
  4
 
 Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.2.2.2) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng
 
 điện tử I-Pro 4 (4.2.0.21) Phiên bản English
 
        Tải về
  5

 Bộ cài đặt Bảng tương tác thông minh Baro và phần mềm hỗ trợ giảng dạy
 
 Whiteboard V2.1 cho hệ điều hành Mac OS
        Tải về
  6
 
 Bộ cài đặt Driver Bục giảng điện tử thông minh Baro VIDI 220S và phần mềm
 
 hỗ trợ giảng dạy ChalkBox 2.7.9.1 cho hệ điều hành Window
 
        Tải về
  7
 
 Bộ cài đặt Driver Bục giảng điện tử thông minh Baro VIDI 220S cho hệ điều
 
 hành MacOS
 
        Tải về
  8
 
 Hướng dẫn sử dụng Bục giảng điện tử thông minh Baro VIDI 220S
 
        Tải về
  9
 
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy i-Pro (Bản tiếng Việt)
 
 
        Tải về
 
 10
 Video hướng dẫn cài đặt Thiết bị tương tác U-Pointer
  
 11
 
 Video hướng dẫn cài đặt phần mềm giảng dạy i-Pro
 
 
 12
 
 Video hướng dẫn sử dụng U-pointer 2 và phần mềm soạn bài giảng điện tử
 I-Pro 4 
13
 
Hướng dẫn dành cho Giáo viên dạy trực tuyến với truonghocthongminh.com.vn
 
14
 
Hướng dẫn dành cho Học viên dạy trực tuyến với truonghocthongminh.com.vn