Gọi cho chúng tôi! 024.3754 5832Giải pháp số hóa và chuyển đổi dữ liệu

Giải pháp số hóa và chuyển đổi dữ liệu

       

       Giải pháp số hóa và chuyển đổi dữ liệu từ dạng tài liệu giấy sang dạng dữ liệu điện tử được QATT xây dựng để giúp các cơ quan, tổ chức dễ dàng và linh hoạt trong việc lưu trữ và xử lý một khối lượng lớn thông tin.

       Thông thường các dữ liệu dạng chữ, hình ảnh, âm thanh… sử dụng trên máy tính và được máy tính nhận biết đúng định dạng, được gọi chung là dữ liệu số. Quá trình chuyển các dạng dữ liệu truyền thống như các bản viết tay, bản in trên giấy, hình ảnh… sang chuẩn dữ liệu trên máy tính và được máy tính nhận biết được gọi là số hoá dữ liệu.

  • Dịch vụ số hóa dữ liệu: Đối với các tài liệu, hồ sơ dạng giấy QATT có dịch vụ chụp quét, ảnh hóa, và chuyển đổi dữ liệu. Các hệ thống có thể được thực hiện để bảo đảm rằng tất cả các bản in giấy đến hệ thống số hóa dữ liệu đều lập tức được chụp và chuyển thành dữ liệu điện tử. Dữ liệu này sau đó có thể được lưu trên bất cứ thiết bị lưu trữ truyền thông nào khách hàng muốn.
  • Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu: bằng cách sử dụng phần mềm nhận dạng ký tự thông minh và quang học (OCR và ICR) trong quá trình chụp và quét, hình ảnh có thể được chuyển thành dữ liệu có ý nghĩa. 

Với dịch vụ số hóa dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu, dữ liệu điện tử có thể được truy cập trực tuyến, từ một máy chủ được bảo mật qua internet.

  • Giúp việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng
  • Linh hoạt trong việc chuyển đổi sang các loại dữ liệu số khác nhau
  • Giảm chi phí tối đa cho việc quản lý, không gian lưu trữ
  • Có khả năng chỉnh sửa và tái sử dụng dữ liệu.