Loading

Màn hình cảm ứng tương tác QA SmartTouch 85inch QASMT85

image

 

(Bao gồm phần mềm Sách giáo khoa điện tử tương tác cho từng cấp học, các thực hành thí nghiệm video, tiếng anh tương tác, hướng dẫn và cài đặt giảng dạy trực tuyến tương tác)