Loading

Video hướng dẫn sử dụng

image

 

STT
DANH MỤC
GHI CHÚ
1
Video hướng dẫn cài đặt U-pointer3 và phần mềm giảng dạy tương tác i-Pro 5
Xem
2
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy tương tác i-Pro 5
Xem
3
Video hướng dẫn sử dụng U-pointer 2 và phần mềm soạn bài giảng điện tử i-Pro 4 
Xem
4
Hướng dẫn dành cho Giáo viên dạy trực tuyến với truonghocthongminh.com.vn
Tải về
5
Hướng dẫn dành cho Học viên dạy trực tuyến với truonghocthongminh.com.vn
Tải về