Loading

Hỗ trợ kỹ thuật

image
STT DANH MỤC GHI CHÚ
1
Bộ cài đặt Driver U-pointer3 (1.0.0.8)
Tải về
2
Phần mềm soạn bài giảng và giảng dạy tương tác i-Pro 5 (5.5.1.5)
Tải về
3

Phần mềm máy chiếu vật thể

Tải về
3
Bộ cài đặt Driver Bảng viết Mini (15.4.1.345)
Tải về
4
Bộ cài các phần mềm hỗ trợ giảng dạy các môn
Tải về
5

Nền bảng

Tải về
6
Bộ cài đặt Driver U-pointer 1 (1.2.7.44) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng điện tử I-Pro 4 (4.2.0.21) cho 
HĐH Windows XP, Windows 7, Windows 8
Tải về
7
Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.3.1.8) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng điện tử I-Pro 4 (4.3.0.49) cho 
HĐH Windows XP, Windows 7, Windows 8 có ngôn ngữ Việt Nam
Tải về
8
Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.3.0.7) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng điện tử I-Pro 4 (1.5.0.1) cho HĐH MacOS
Tải về
9
Bộ cài đặt Driver U-pointer 2 (2.2.2.2) và Phần mềm giảng dạy, soạn bài giảng điện tử I-Pro 4 (4.2.0.21) Phiên bản English
Tải về
10 Bộ cài đặt Bảng tương tác thông minh Baro và phần mềm hỗ trợ giảng dạy Whiteboard V2.1 cho HĐH Mac OS
Tải về
11
Bộ cài đặt Driver Bục giảng điện tử thông minh Baro VIDI 220S và phần mềm hỗ trợ giảng dạy ChalkBox 2.7.9.1 cho 
HĐH Windows
Tải về
12
Bộ cài đặt Driver Bục giảng điện tử thông minh Baro VIDI 220S cho HĐH MacOS
 Tải về