Loading

Hệ thống ngăn chặn rò rỉ dữ liệu

image

Vấn đề rò rỉ dữ liệu

Vấn đề rò rỉ tài liệu nội bộ quan trọng thông qua quá trình truyền tải ra thiết bị ngoại vi, qua kết nối không dây và thông qua mạng: truyền file, upload file qua email, mạng xã hội, messenger, … ngày càng trở nên nghiêm trọng, khó kiểm soát, gây thiệt hại lớn cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

 

Giải pháp ngăn chặn rò rỉ dữ liệu là sản phẩm của Việt Nam phát triển giúp người sử dụng có thể:

Ngăn chặn dữ liệu tại máy người dùng:

Kiểm soát thiết bị lưu trữ di động: (DVD, USB, HDD, SSD). Các thiết bị lưu trữ di động phải được đăng ký trước khi sử dụng trong mạng nội bộ.

Kiểm soát kết nối không dây: Bluetooth, Wifi, Infrared, mạng thiết bị di động – Tethering.

Kiểm soát ứng dụng

Kiểm soát file đính kèm.

Kiểm soát in ấn.

File truyền qua thiết bị ngoại vi hay truyền qua mạng đều bị chặn và tự động mã hóa. Chỉ những file được phép truyền (sau khi gửi yêu cầu truyền file tới người có chức năng phê duyệt), và những file đã bị mã hóa.

Kiểm soát truy cập website

Kiểm soát truy cập websites theo danh sách blacklist, white list nhằm hạn chế lây lan mã độc và giám sát người dùng

Kiểm soát truy cập ứng dụng

Kiểm soát sử dụng ứng dụng theo danh sách blacklist nhằm hạn chế sử dụng các ứng dụng tràn lan, khó kiểm soát.

Bảng điều khiển quản trị hiệu quả

Bảng điều khiển quản trị đơn giản, hiệu quả, thiết lập chính sách kiểm soát, chống rò rỉ dữ liệu cho các thiết bị, ứng dụng trong mạng.

Lưu vết (log), thống kê mọi hoạt động trên dữ liệu.

 

Thành phần

Hệ thống gồm 02 thành phần:

+ Thiết bị phần cứng NCR management: hệ thống quản trị trung tâm – cấu hình tùy thuộc vào số lượng máy PC cần ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.  

+ Phần mềm NCR agent: Cài đặt thường trú tại các máy PC làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu tại các máy PC.

 

Ưu điểm vượt trội

  • Hệ thống cho phép hiệu chỉnh, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu quan trọng theo nhu cầu của khách hàng.
  • Cho phép thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu chặt chẽ: kiểm soát truy cập, mã hóa, bắt buộc phải kiểm tra và sao lưu tập tin gốc trong trường hợp yêu cầu.
  • Lưu trữ tài liệu, log thực thi trợ giúp trong điều tra số.
  • Cho phép triển khai trên hệ thống mạng đóng và/hoặc mạng diện rộng thông qua mô hình điện toán đám mây.