Loading

Đại lý phân phối chính thức

image

CHÚNG TÔI CAM KẾT HỖ TRỢ ĐẠI LÝ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CÙNG ĐẠI LÝ

  1. Sẵn sàng chia sẽ lợi nhuận cùng Đại lý, chia sẽ cơ hội và chia sẽ lợi ích kinh doanh, đồng hành lâu dài, bền vững cùng Đại lý.
  2. Quan tâm, hỗ trợ Đại lý cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Đại lý và Nhà phân phối.
  3. Bảo vệ tối đa cho Đại lý trước các biến động của Thị trường.
  4. Bảo vệ khách hàng cho Đại lý, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
  5. Cùng đại lý mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối của Đại lý.